Organisatieadviestrajecten

Het succes van elk bedrijf wordt in hoge mate bepaald door kwaliteit, kwantiteit en door de manier van werken goed met elkaar af te stemmen. Het is van groot belang dat werknemers vanuit hun kracht en vooral met plezier werken en dat hun werk(-druk) zich op een goede manier verhoudt tot hun privésituatie.

Daarnaast is het belangrijk uw tijd en uw taken effectief in te delen en deze in de waan van de dag niet los te laten. Consequent naleven van een goede planning geeft duidelijkheid in wat kan en niet kan binnen een aantal werkuren. Je geeft en krijgt hierdoor een goed inzicht van wat er allemaal extra nodig is om je gestelde doelen te bereiken. Iets dat niet iedereen van nature in zich heeft. AllParts Academy en haar ervaren trainers en coaches zijn er om jou als ondernemer houvast te geven en richting te bieden.

We delen het adviestraject in, in 3 fasen:

1) Fase omschrijven kernwaarden

Deze sessie vormt de basis van ‘de nieuwe organisatie’. In deze sessie gaan we het ‘Waarom’ van uw bedrijf beschrijven. Vragen die we dienen te beantwoorden voordat we aan de knoppen gaan draaien zijn onder andere:

 • Wat is je eigen motivatie voor hetgeen jij doet?
 • Waar moet dit toe gaan leiden, wat is je doel?
 • Waar sta jij voor richting je klanten?
 • Waar haal je plezier uit?
 • Welke taken voer jij het liefste uit?
 • Welke taken doe je liever niet?
 • Wat is jouw ideale klant?
 • Wat is voor jou een gezonde werk-privébalans?
 • Welke kaders komen bij deze balans kijken?
 • Welke rol wil jij spelen binnen jouw bedrijf?

Het is belangrijk alle belanghebbenden bij deze sessies te laten aansluiten om ieders belang hierin mee te kunnen nemen.

2) Fase herijken van doelstellingen

Met de conclusies uit de kernsessies beschrijven we mogelijke scenario’s.

Wat betekenen die verschillende scenario’s voor

 • Omzet
 • Afzetgebied
 • Klanten
 • Taken en werkzaamheden
 • Werkprocessen
 • Planning
 • Medewerkers
 • Werktijden

Vanuit die verschillende scenario’s sta jij als ondernemer voor een belangrijke keuze. Jij bepaalt namelijk het punt aan de horizon waar jij met je bedrijf naar toe wil. Met dit punt aan de horizon helpen wij met het bepalen van (sub-)doelstellingen. Deze zijn leidend voor hoe jij je interne organisatie verder dient in te richten. De hieruit voortkomende tijdlijn geeft houvast binnen de voortgang van dit proces.

3) Fase herinrichting van de organisatie

De laatste fase kenmerkt zich door je bedrijf in lijn met de beschreven doelstellingen en kaders in te richten. We beschrijven en scheiden taken en verantwoordelijkheden, richten processen effectief in en maken onderlinge afspraken met alle belanghebbenden.

Concreet hebben we binnen de uitwerking oog voor onder andere de volgende zaken:

 • Planning
 • Personeel
 • Opleiding op taakniveau
 • Showroom
 • Afzetgebied
 • Externe werkpartners
 • Facturatie
 • Administratie

Werkwijze
Iedere training en ieder traject wordt op maat gemaakt. Dat betekent dat voorafgaand aan een traject een uitgebreide intake is of wordt gedaan. Onderdeel daarvan is het voeren van één of meer gesprekken met jou als opdrachtgever en als deelnemer en ook met de overige deelnemers zelf. De dan naar voren komende aandachtspunten vormen het uitgangspunt van het traject en van de trainingen en zullen voor jou en je organisatie het doel vormen. De ontwikkeling van jou, jouw bedrijf en je personeel dient bij te dragen aan je ondernemersdoelstellingen. Na afloop van het complete traject bespreken wij een-op-een wat het resultaat is in de praktijk.

Alle onderdelen worden voorbereid en verzorgd door de AllParts Academy en haar ervaren trainers en coaches. De praktische onderdelen zijn deels generiek (gericht op een specifiek didactisch leerdoel) en deels specifiek ontwikkeld. Wij adviseren je de training te verzorgen op een locatie waar de deelnemers niet kunnen worden gestoord door hun dagelijkse werkzaamheden. Vindt de training op hun eigen werkplek plaats, dan maken we goede afspraken over het voorkomen van storingen tijden de training.

Kosten
AllParts Academy rekent € 1.925,- per dag (€ 1.045,- per dagdeel)*.

Dit is inclusief ontwikkeling, materiaal, oefeningen en casuïstiek. Deze tarieven zijn exclusief reiskosten, accommodatie, verblijfskosten en BTW. Voor open trainingen, maatwerktrajecten en coaching momenten gelden inschrijftarieven per persoon of projecttarieven.

 

Onderwerp Investering**
Fase 1 (20 uur)
Omschrijven kernwaarden
€ 2.250,-
Fase 2 (30 uur)
Herijken doelstellingen / Scenario uitwerken
€ 3.250,-
Fase 3 (30 uur)
Herinrichting organisatie / Scenario uitwerken
€ 3.250,-
Totaal € 8.750,-

 

Facturatie vindt per traject vooraf plaats. Op dit traject zijn de algemene voorwaarden van de AllParts Academy van toepassing.

* Prijswijzigingen onder voorbehoud.

** Richtprijs.